Testontwikkeling

Testontwikkeling verwijst naar de tak van testpsychologie waarin we proberen gestandaardiseerde tests te ontwikkelen en deze zo te construeren dat we op betrouwbare wijze psychologische verschillen tussen individuen en groepen kunnen meten en begrijpen.

IQ-test-1.jpg
Testbeoordeling

Testbeoordeling verwijst naar de tak van testpsychologie waarin we de psychometrische eigenschappen van psychologische tests overwegen, zoals betrouwbaarheid en validiteit. Dit zijn essentiële elementen om de kwaliteit van een test te bepalen.

person-doing-survey_edited.jpg
Testgebruik

Testgebruik verwijst naar de tak van testpsychologie waarin we het professionele en ethische gebruik van psychologische tests overwegen. Het heeft betrekking op de kennis en vaardigheden die nodig zijn om verschillende soorten tests te gebruiken, alsook richtlijnen en good practices voor testgebruik.

Wisc5-2-1024x583.jpg
Klinische evaluatie

Klinische evaluatie verwijst naar de tak van testpsychologie waarin we via tests gegevens verzamelen en integreren om het gedrag, de capaciteiten en andere kenmerken van een persoon te evalueren, in het bijzonder met het oog op het stellen van een diagnose of indicatiestelling.

Independent-Psychological-Examinatioon.j
Word betrokken

Testpsychologie is een integraal onderdeel van psychodiagnostiek. Het heeft betrekking op de ontwikkeling, evaluatie en het juiste gebruik van psychologische tests, in klinische settings of binnen onderzoek. Samen moeten we ernaar streven om onze expertise samen te brengen en testpsychologie te verbeteren in Vlaanderen en daarbuiten.

99-998465_network-icon-png2.png