ZORGSCREENER

De COVID-19 crisis heeft een ernstige impact op onze samenleving. Om deze impact te kunnen opvangen heeft de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een actieplan opgesteld “Zorgen voor morgen”. Eén van de doelgroepen waar het actieplan oog voor wil hebben zijn de meer dan 380.000 personen die actief zijn in de brede zorg- en welzijnssector. 

Screening: een noodzakelijke tool in een community-based GGZ-benadering 

Om een goed onderbouwd zorgtraject te kunnen uitbouwen voor de volledige zorggemeenschap is een goede screening noodzakelijk. De screener vormt dan ook een onlosmakelijk geheel van een community based interventie, een interventie gericht op een volledige gemeenschap, die het actieplan “Zorgen voor Morgen” wil zijn.

Symptoom Inventarisatie Schema

Het Symptomen Inventarisatie Schema (SIS-NL) is een diagnostisch hulpmiddel ontwikkeld om symptomen in detail te beschrijven. De SIS-NL kan worden gebruikt als een gestructureerd interview of als zelfrapportagevragenlijst en is ontworpen om symptomen op een kwalitatieve manier te beschrijven. De tijd die nodig is om de SIS-NL te nemen is ongeveer een half uur.

Brede symptoomscreening is een essentieel onderdeel van het diagnostisch proces

De SIS-NL brengt symptomen nauwkeurig in kaart door ze te inventariseren aan de hand van de volgende onderdelen: Symptoombeschrijving, Oorsprong en verloop van symptomen, Ziektetheorie, Genezingstheorie. Daarnaast kan je de symptomen onderbrengen in de DSM-5 classificaties.

Zorgscreener.png

Alle screeners zijn de eigendom van testpsychology.info.